Blog
143362167 692800444735803 6174647871782269708 n

Nieuwe wet B2C invorderen

De nieuwe wet B2C invorderen. Sinds de beslissing wordt er enorm veel over gepraat en gedeeld. Terecht, want de wet brengt grote veranderingen met zich mee. Ondanks dat je nu waarschijnlijk denkt ‘nog een blog / artikel hierover?!’, is het voor ons als Credit Management-softwareleverancier belangrijk dat we jullie op de hoogte brengen van aanpassingen. Wij hebben naar aanleiding van die nieuwe wet aanpassingen aangebracht, zodat jullie gebruiksgemak blijft.

Eerst geven we je een kort overzicht met de belangrijkste veranderingen en daarna kan je in detail lezen wat er verandert is in CrediBill.

First things first: Wat verandert er met die nieuwe wet?

De nieuwe regels hebben betrekking op de toegestane kosten, interesten en procedures bij het innen van openstaande schulden. Je vindt hieronder de specifieke termijnen en percentages die van toepassing zijn.

  • Termijn voor Interesten: interesten mogen pas worden berekend nadat er een termijn van 14 dagen is verstreken vanaf de vervaldatum van de factuur. Voor de eerste aanmaning geldt een aanvullende termijn van 3 dagen als er een brief wordt gebruikt en 1 dag als een e-mail wordt gebruikt.
  • Interesten: Het toepasselijke jaarlijkse interesttarief is 10,5%. Dit tarief wordt berekend op het totaalbedrag van de onbetaalde factuur.

Kosten bij Laattijdige Betaling:

  • Kleiner of gelijk aan €150: Maximale verhoging van €20.
  • Vanaf €150,0 t.e.m. €500: Maximale verhoging van €30 + 10% op schijf boven €150.
  • Meer dan €500: Maximale verhoging van €65 + 5% op schijf boven €500 (maximale verhoging van €2000).

Wat hebben wij aangepast om aan de criteria te voldoen?

1. Nieuwe velden voor klanten/debiteuren

In het overzicht van de klant/debiteur kan er worden bijgehouden wanneer jouw laatste "eerste aanmaning” is verstuurd, welk type dit was (e-mail of brief) en vanaf wanneer interesten mogen berekend worden. Het spreekt voor zich dat dit laatste ook door CrediBill berekend kan worden.

2. Systeeminstelling voor interestpercentage

Er is een nieuw veld in de systeeminstellingen opgenomen waar je het huidige toepasselijke interestpercentage kunt invoeren. Dit percentage wordt gebruikt voor de berekening van interesten bij laattijdige betalingen en kan door de overheid worden bepaald. Hou dit dus goed in de gaten!

3. Geoptimaliseerde trajecten

Bij de opdrachtgever of legale entiteit kan je nu een nieuwe B2C traject vastleggen. Zo kan je differentiëren in aanpak tussen jouw professionele klanten en jouw particuliere klanten.

4. Aanpassingen in berekeningen

Onze software is nu aangepast om automatisch de correcte interesten en kosten te berekenen volgens de nieuwe regels. Dit vermindert handmatige inspanningen en minimaliseert menselijke fouten. CrediBill doet dit op basis van de aanwezigheid van een BTW nummer.

5. Achtergrondproces voor nieuwe klanten / debiteuren

Wanneer een nieuwe klant of debiteur wordt aangemaakt, kan deze door CrediBill in de juiste “flow” worden gezet zodat B2C klanten automatisch behandeld worden dan B2B klanten.
Dit hangt dan weer af van het B2C traject dat binnen jouw legale entiteit of opdrachtgever werd aangeduid.

Je bent weer helemaal up to date!

Het is een hele boterham aan informatie en in de toekomst kunnen er nog veranderingen aangebracht worden in functie van die nieuwe wet. Zoals bij iedere update gaan we je op tijd informeren. Moest je vragen of opmerkingen hebben mag je ons uiteraard contacteren.